Kết cấu bài thi ICDL

Kết cấu bài thi ICDL thuộc mô-đun cơ bản:

– Nội dung: với mỗi mô-đun khác nhau sẽ có nội dung tương ứng và được cập nhật theo version của phần mềm ứng dụng (ví dụ: với mô-đun Xử lý văn bản, sẽ thi trên phần mềm Microsoft Office với các phiên bản 2003, 2007, 2010, 2013, 2016).

– Cấu trúc đề thi Bộ chứng chỉ kỹ năng tin học Quốc tế ICDL: để vượt qua bài thi, thí sinh phải đạt được điểm số tối thiểu tương đương với 75% tổng số điểm.

STT Modules Hình thức thi Ngôn ngữ Thời gian
(Phút)
Số câu hỏi Điểm tối đa Điểm qua môn
1 Computer Essentials Simulation    Anh – Việt 45 36 100% 75%
2 Online Essentials Simulation    Anh – Việt 45 36 100% 75%
3 Word Processing In Application    Anh – Việt 45 36 100% 75%
4 Spreadsheets In Application    Anh – Việt 45 36 100% 75%
5 Presentations In Application    Anh – Việt 45 36 100% 75%

X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon