GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ICDL DIGITAL STUDENT

2

Vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học đã được chứng minh bằng thực tiễn giáo dục trong và ngoài nước những năm qua. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập là xu thế tất yếu của một nền giáo dục tiên tiến. Việc đổi mới căn  bản và toàn diện nền giáo dục trong thời đại mới thực sự là một vấn đề cấp thiết, nó sẽ giúp biến đổi tích cực nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền học vấn nước nhà thêm hưng thịnh và phát triển bền vững.

Quyết định 404/QĐ-TTg ký ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ cũng đã nêu rõ:

“Chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ, rèn luyện, phát triển cả về phẩm chất và năng lực; tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng sống, làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng, phát huy thành quả khoa học công nghệ thế giới, nhất là công nghệ giáo dục và công nghệ thông tin.”

Chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student là chương trình Tin học phổ thông dành cho khối Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Chương trình được biên soạn bởi các chuyên gia CNTT hàng đầu, với sự cố vấn và thẩm định của Tổ chức ICDL bằng hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các chương trình chứng nhận kỹ năng CNTT trên toàn thế giới.

Chương trình giúp trang bị cho học sinh các kiến thức và kỹ năng máy tính quan trọng, phục vụ mục đích học tập và giải trí lành mạnh. Toàn bộ chương trình là sự hòa quyện giữa ba mạch tri thức: Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính và Học vấn số hóa phổ thông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chương trình giáo dục tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Chương trình Tin học quốc tế dành cho học sinh phổ thông ICDL Digital Student được điều phối và triển khai bởi Tập đoàn EMG Education.

1.Digital Explorer – Chương trình Tiểu học

Đây là chương trình dành cho học sinh khối Tiểu học, từ lớp 3 đến lớp 5, giúp xây dựng những kiến thức tiền đề giúp học sinh bắt đầu khám phá thế giới số, hình thành việc nhận biết các khái niệm và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, sử dụng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ học tập, biết kết nối, chia sẻ thông tin, học tập và giải trí trên nền tảng internet một cách an toàn và hiệu quả, biết cách tìm kiếm thông tin và khám phá thế giới bằng việc sử dụng Internet.

  • Lớp 3: Làm quen với thế giới số
  • Lớp 4: Làm quen với các ứng dụng máy tính
  • Lớp 5: Làm quen với mạng trực tuyến

2. Smart Digital  – Chương trình Trung học cơ sở

Tiếp nối mạch mạch tin học ứng dụng ở Tiểu học, chương trình tin học cấp THCS dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tập trung vào cung cấp các kiến thức và kĩ năng nâng cao hơn. Các em có thể sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cơ bản như xử lý văn bản, sử dụng bảng tính hay trình chiếu, hiểu biết sâu hơn về mạng trực tuyến và sử dụng nó hiệu quả hơn trong việc tìm kiếm, chắt lọc, khai thác thông tin.

  • Lớp 6: Cơ bản về CNTT&TT; Cơ bản về mạng trực tuyến
  • Lớp 7: Xử lý văn bản
  • Lớp 8: Sử dụng bảng tính
  • Lớp 9: Sử dụng trình chiếu

3. Compute and Code – Chương trình Trung học phổ thông

Tiếp nối mạch kiến thức và kỹ năng Tin học ứng dụng đã hình thành và phát triển từ cấp Tiểu Học và THCS, học sinh THPT được tiếp cận mạch kiến thức Khoa học máy tính như: nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính, phát triển tư duy tin học, năng lực phát triển phần mềm. Những chuyên đề thuộc định hướng Khoa học máy tính nhằm tăng cường kiến thức về thiết kế thuật toán và ứng dụng của một số mô hình tổ chức dữ liệu.

  • Lớp 10: An toàn và bảo mật CNTT; Cộng tác trên mạng trực tuyến
  • Lớp 11: Điện toán và lập trình
  • Lớp 12: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon