ICDL Professional cung cấp cho người học các bộ kỹ năng cần thiết, phục vụ cho từng ngành nghề cụ thể như tài chính, kế toán, marketing, truyền thông, thiết kế,...